may-mo-thungmay-mo-thung

Máy mở thùng

Liên hệ

Mô tả

Thông số máy:

  • Kích thước máy : L2560 x W2245 x H1770mm
  • Kích thước thùng: Lmin: 300 – Lmax: 700, Wmin: 200 – Wmax: 500, Hmin: 300 – Hmax :600 (mm)
  • Năng suất: 6-10 pcs/ph
  • Độ rộng băng keo: 48-72mm

Mô tả

Máy mở thùng